Публикувано:20.11.2019

Печатница ТАФпринт с наградата “Устойчива заетост и развитие” на списание Полиграфия

В навечерието на своята 30-годишнина, печатница ТАФпринт получи поредното си признание.  Водещ производител на полиграфична продукция, ТАФпринт е специализирана в разработване на креативни рекламни кампании на из...

Прочети повече

Публикувано:15.11.2019

ПЕЧАТНИЦА "ТАФПРИНТ" ООД ГР. ПЛОВДИВ ВНЕДРИ ПИЛОТНА ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНА ИНОВАЦИЯ

ПЕЧАТНИЦА "ТАФПРИНТ" ООД  ГР. ПЛОВДИВ ВНЕДРИ ПИЛОТНА ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНА ИНОВАЦИЯ    На 25.10.2019 г. от 13:00 ч. в гр. Пловдив, ул. " Недялка Шилева " № 16  се проведе заключително информационно събитие (работна ...

Прочети повече

Публикувано:18.10.2019

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)   за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0089-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Тафпринт" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрац...

Прочети повече