Публикувано:29.09.2019

ПЕЧАТЪТ ИМА МНОГО ЛИЦА. И САМО ЕДНО ИМЕ. TAFpint

Това беше нашето мото на тазгодишното издание на изложението Copi's. Решени в POP up стил, свежи и тренди цветове очаровахме нашите клиенти и бъдещи партньори. Повече снимки споделихме в нашата FB страница.

Прочети повече

Публикувано:15.01.2019

29 години СПОДЕЛЕНОСТ В СЪЩИНАТА

Огромна енергия, сътворена от вярност към себе си и това, че ще срещнеш себеподобни.    Споделеност в същината.   Ние вярваме, че пътят ни е в “нашето ято”. Благодарим на всички, с които сме по пътя.  Оча...

Прочети повече

Публикувано:08.01.2019

ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)

ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА) за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0089-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Тафпринт" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни...

Прочети повече