Публикувано:08.01.2019

ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)

ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА) за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0089-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Тафпринт" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни...

Прочети повече

Публикувано:08.01.2019

ПОВИШАВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ТАФПРИНТ ООД

„ТАФПРИНТ” ООД на 12.02.2020 г. подписа договор BG16RFOP002-3.004-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет - изпълнение на проект: „Повишаване на ресурсната ефективност...

Прочети повече

Публикувано:09.10.2018

АКО ТАФПРИНТ Е ОТГОВОРЪТ, КОЙ Е ВЪПРОСЪТ

Това попитахме нашите клиенти и гости на тазгодишното изложение Copi's. А какъв беше щандът ни? Посветихме го на Пловдив 2019 - построихме части от Античния театър и Етнографския музей върху "пловдивски" павета. Комбинирах...

Прочети повече